top of page

Gebruiksvoorwaarden

Producten

De door Au bout du fil geproduceerde en aangeboden artikelen zijn die welke op de site beschikbaar zijn op het moment van raadpleging door de gebruiker en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Alle items worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. De foto's en teksten ter illustratie van de artikelen zijn niet contractueel

Contact maken

Au bout du fil verbindt zich ertoe om uiterlijk 48 uur na bevestiging van de bestelling contact op te nemen met de klant om de details van de gepersonaliseerde bestelling te regelen.

De prijzen

De prijzen die op mijn site worden weergegeven, zijn de toegepaste prijzen exclusief verzendkosten.

Au bout du fil behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar de artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen.

De bezorging

Levertijden worden ter informatie op de site aangegeven, maar zijn niet gegarandeerd en Au bout du fil kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van laattijdige levering. Bij het kiezen van de leveringsmethode moet de klant ervoor zorgen dat al zijn informatie correct is ingevuld en zijn leveringsvoorkeuren kiezen in geval van afwezigheid via de verzendbevestigingsmail van Bpost.

In het geval dat een pakket open of beschadigd aankomt, is het absoluut noodzakelijk dat de klant de levering ervan weigert, zonder welke de verantwoordelijkheid voor het ontbreken of de beschadiging van een artikel aan hem wordt toegerekend.

Het is aan de klant om een ​​eventueel retourbewijs te bewaren, wat veronderstelt dat de artikelen aangetekend worden geretourneerd of op een andere manier met vermelding van een bepaalde datum voor deze verzending.

In het geval van een fout in de communicatie van leveringsgegevens, kan Au bout du fil niet verantwoordelijk worden gehouden. In geval van weigering door de klant van het pakket, zijn de retour verzendkosten van toepassing. Er wordt contact opgenomen met de vervoerder en er wordt een restitutie verleend als aan de voorwaarden is voldaan.

Ophalen bij mij thuis

Wanneer de klant kiest voor een herroeping bij mij thuis, wordt hem gevraagd te wachten op een bericht dat de voorbereiding van zijn bestelling en de datum van herroeping aankondigt.

Betaling

De geaccepteerde online betaalmethoden zijn Bancontact, Paypal, Visa, Maestro, Mastercard.

De betaling is veilig.

Recht op intrekking

Afhankelijk van het land waar u woont, heeft u, als de klant een consument is, het recht om uw bestelling te annuleren op grond van de Europese richtlijn 2011/83 / EU inzake consumentenbescherming. U kunt mij op de hoogte stellen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren en binnen 14 dagen om terugbetaling vragen. Er wordt echter 10% van het totale bedrag van de bestelling in rekening gebracht om de administratieve kosten van de annulering te dekken.

Invoerrecht

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten België wordt afgeleverd, kan onderworpen zijn aan mogelijke belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt.

Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn verantwoordelijkheid. Au bout du fil is niet verplicht om zijn klanten te verifiëren en haar klanten te informeren over douanerechten en toepasselijke belastingen. Om ze te kennen, is het aan de klant om informatie in te winnen bij de bevoegde autoriteiten in zijn land.

Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Au bout du fil behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

In het geval dat een van de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden door een rechterlijke beslissing als onwettig of niet-afdwingbaar zou worden beschouwd, blijven de andere bepalingen van kracht.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Voor andere vragen kunt u contact met mij opnemen via e-mail op het volgende adres:

info@auboutdufil.store of telefonisch op 0494 46 47 39.

Daarnaast moet u er meer over weten.

bottom of page