top of page

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens


Au bout du fil verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die door de gebruiker van de site worden verstrekt, vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties.

Au bout du fil verbindt zich ertoe om elke persoon die daarom verzoekt, een recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben, te verzekeren.


Updates van het privacybeleid


Au bout du fil behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus ik nodig u uit om het regelmatig te raadplegen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. Als ik materiële wijzigingen aanbreng in dit beleid, laat ik u weten wanneer het hier wordt bijgewerkt, zodat u weet welke informatie ik verzamel, hoe ik het gebruik en onder welke omstandigheden.

bottom of page